HR-JuraKonferencen 2019 - Lær om GDPR, ferieloven og meget mere
00

Dage


00

Timer


00

Minutter


00

Sekunder


 
VELKOMMEN TIL

ÅRETS VIGTIGSTE KONFERENCE FOR HR-JURA PROFESSIONELLE


EN SPÆNDENDE DAG I HR-JURAENS TEGN


Kom til HR-juraKonference i CfL, hvor vi i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding og TDC tager pulsen på HR-juraen. Hvad er status på de to store udfordringer, som virksomhederne længe har bøvlet med, nemlig GDPR og den nye ferielov. Hvordan forbereder man sig bedst, hvis Datatilsynet kommer på besøg? Og hvad rører der sig ellers inden for HR-området – vi ser på nyt fra både EU-domstolen og Højesteret og gennemgår regeringens lovprogram for folketingsåret 2019/2020.


SE SPEAKERNE
MØD

SPEAKERNE

DORTE
SOLHOLT

Chef - HR Jura, CfL

Dorte Solholt er chef for HR-Jura hos CfL, hvor hun arbejder som rådgiver, underviser og sparringspartner for medlemsvirksomhederne inden for alle facetter af HR-juraen.


LINE
BUDTZ PEDERSEN

Chefjurist, HR i TDC Group

Line Budtz Pedersen er advokat og chefjurist, HR i TDC Group. Hun har mange års erfaring med compliance og har i de sidste år indgående beskæftiget sig med inkorporering af databeskyttelsesforordningen.


YVONNE FREDERIKSEN

Partner LLM, Norrbom Vinding

Yvonne Frederiksen er advokat og partner hos advokatfirmaet Norrbom Vinding. Yvonne beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men med særlig interesse for bl.a. anti-diskriminationsområdet og arbejdsmiljø.

SØREN SKJERBEK

Partner LLM, Norrbom Vinding

Søren Skjerbek er advokat og partner hos Norrbom Vinding. Søren beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men med særlig interesse for bl.a. databeskyttelse.

PROGRAMMET


28. NOVEMBER 2019

08.00 - 09.00

MORGENBUFFET


09.00 - 09.15

VELKOMST


09.15 - 10.15

DATABESKYTTELSE

Hvad er erfaringerne fra de tilsyn, Datatilsynet har foretaget, efter at forordningen er trådt i kraft? Og hvordan går det i de sager, hvor der er konstateret brud på datasikkerheden – herunder de sager, hvor tilsynet har fundet så kritisable forhold, at man har bedt anklagemyndigheden om at rejse tiltale. Hvordan agerer man som virksomhed ved mistanke om brud på datasikkerheden? Vi ser også på Datatilsynets opdaterede vejledning om samtykke og på de udtalelser, der er kommet fra Datatilsynet på det HR-juridiske område i løbet af året.

v/ Søren Skjerbek, Norrbom Vinding


10.15 - 10.30

PAUSE


10.30 - 11.45

HVIS DATATILSYNET KOMMER PÅ BESØG

Hør TDC fortælle om, hvordan virksomheden har forberedt sin organisation på besøg fra Datatilsynet. Du får konkrete tips til, hvordan man sikrer sin compliance, og hvordan man i praksis håndterer et tilsyn.

v/ Line Budtz Pedersen, TDC


11.45 - 12.30

FROKOST


12.30 - 13.30

FERIELOVEN

Hvor langt er vi nået i processen med at implementere den nye ferielov? Vi tager en status på en række af de problemstillinger, der er opstået undervejs, og ser bl.a. på direktørers og elevers ferieretlige status.

v/ Dorte Solholt, CfL, og Yvonne Frederiksen, Norrbom Vinding


13.30 - 14.00

LOVPROGRAMMET FOR FOLKETINGSÅRET 2019/2020

Vi gennemgår regeringens - og særligt Beskæftigelsesministerens - lovprogram de initiativer, vi kan forvente os inden for HR-området. Hvordan lægger regeringen f.eks. op til at tackle de nye EU-regler om øremærket barsel?.

v/ Dorte Solholt, CfL


14.00 - 14.45

EU-DOMSTOLENS AFGØRELSE FRA MAJ 2019 OM REGISTRERING AF ARBEJDSTID

Afgørelsen er ganske vidtgående og forpligter virksomhederne til at registrere hver enkelt medarbejders arbejdstid. Men hvordan lever Danmark op til kravene, og hvad er det egentlig for arbejdstidsregler, EU-Domstolen har fokus på, at arbejdsgiverne skal overholde?

v/ Yvonne Frederiksen, Norrbom Vinding


14.45 - 15.00

PAUSE


15.00 - 16.00

NYT FRA HØJESTERET

Vi ser bl.a. på Højesterets dom om, hvorvidt det var bortvisningsgrund, at en medarbejder kastede med en computermus og lydoptog et møde hos sin arbejdsgiver uden de andre deltageres viden. Og om Højesteret er af den opfattelse, at det er i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en fleksjobber, fordi løntilskuddet bortfalder i forbindelse med ret til folkepension. Vi ser også nærmere på en verserende sag, der forventes afgjort af Højesteret i oktober, om arbejdsgivers mulighed for at modregne for mistet sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn.

v/Yvonne Frederiksen, Norrbom Vinding


16.00 - 17.00

OPSAMLING

Opsamling på dagen, mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og konferencebar


BOOK DIN
PLADS
NU

3.995 KR.

(FOR MEDLEMMER 3.500 KR.)


BESTIL DIN BILLET

STARTER
KIT

DKK3.995

Det får du

  • FIRE TALERE
  • MORGENMAD + FROKOST
  • NETWORKING
  • ÅBEN BAR EFTER KONFERENCEN

BILLET TIL
KONFERENCEN

DKK3.995

(Medlemmer DKK 3.500)

 
MØD

VIRKSOMHEDERNE BAG

CFL

CfLs centrale opgave er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark.

Vi udvikler ledere via rådgivning, netværk, kurser og testværktøjer, og vi sætter rammerne for, hvordan du som leder skaber værdi. For din organisation og for samfundet.

Det unikke ved CfL er, at vi er ejet af medlemmerne, der tæller både private og offentlige virksomheder. Vi er en non-profit organisation, og vi ynder at kalde CfL for et klubhus for ledere.

Læs mere om CfL her

NORRBOM VINDING

Norrbom Vinding er et advokatfirma, som yder rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret til virksomheder og offentlige myndigheder. Vores mål og vores vision er altid at være de bedste inden for arbejds- og ansættelsesret i Danmark og det naturlige førstevalg som samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.

Vi har lagt vægt på at nå en størrelse og en bredde, som gør, at vi i dag har advokater i vores virksomhed, som er specialiserede i de forskellige juridiske områder, vi dækker, men som også har stort kendskab til de fleste brancher.

Læs mere om Norrbom Vinding her

PRAKTISKE INFORMATIONER

1Kan jeg parkere ved konferencen?
Der er gratis parkering, men vi forventer mange gæster. Derfor anbefaler vi offentligt transportmiddel hvis muligt. Konferencen afholdes 200 meter fra Østerport station.
2Hvordan bliver man medlem?
CfL er en medlemsorganisation for virksomheder. Du kan derfor ikke have et personligt medlemskab. Er du i tvivl om din virksomhed er medlem af CfL er du velkommen til at sende os en mail på medlem@cfl.dk
3Vil der være forplejning?
Billetten inkluderer fuld forplejning med mange lækre retter både til morgenmad og frokost. Giv gerne lyd, hvis du har allergi på info@cfl.dk
4Hvordan foregår betaling?
Betaling foregår via faktura. Ved tilmelding angiver du dine og virksomhedens faktureringsoplysninger.
5Kan jeg betale med faktura?
Ja, konferencen kan kun betales med faktura.
6Hvad hvis jeg bliver forhindret?
Du er altid velkommen til at overdrage din billet til en kollega. Ved afbud gælder vores generelle betingelser for arrangementer
7Hvor afholdes konferencen?
HR-juraKonferencen afholdes hvert år hos CfL på Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø. .

KONTAKT

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø
T: +45 7023 0022
M: info@cfl.dk
 

BESTIL BILLET